id11

id11

artist-in-residence

NOPPosted by id11 2018-03-26 09:06PM
Lineke Hansma

Kunstenaarsinitiatief id11 presenteert In het eerste half jaar van 2018 maandelijkse (nieuw) werk van een kunstenaar in de voormalige stal van de boerderij aan het IJzerpad 17 in Rutten. In april is beeldend kunstenaar Lineke Hansma uitgenodigd.

Lineke Hansma maak werk door in een ruimte materialen, kleuren en vormen met elkaar te combineren. Daardoor ontstaan er nieuwe beelden en andere betekenissen. In haar werk gaat het om de relatie onderling in het werk en de relatie tussen het werk en de ruimte waar het in is gemaakt. Speels, spannend en humor zijn belangrijke begrippen voor haar, op die grens moet het werk zich bevinden. Haar zoektocht is hoe ze deze thema’s in een ruimte laat zien. Wat versterkt ze of wat ontkent ze in een ruimte. Hoeveel ingrepen moet ze doen en op welke manier om de relatie tussen haar werk en de ruimte te laten zien. Door bijvoorbeeld één lijn tape te zetten kan de ruimte onderdeel van haar werk worden of juist een ‘tegen’ ruimte.

Voor haar werkperiode bij id11 kiest ze voor een hoge ruimte, het is de ruimte die haar het meest is bijgebleven na een oriënterend bezoek. Ze zag enorm grote deuren, een ijzeren trap aan de muur, het lijken wel nietjes dacht ze.... en tegelijkertijd is de ruimte overweldigend. Ze neemt 'werk- speel materiaal' mee en op locatie zal blijken hoe het werk zich zal ontwikkelen. Haar benadering van werk is formeel en het werkproces inspirerend, zo ontstaan er nieuwe ideeën en inzichten.

id11 wil kunstenaars ruimte bieden om (nieuw) werk te realiseren en te presenteren in relatie tot de unieke omgeving die de Noordoostpolder biedt en/of de specifieke ruimte. Na de opblaasbare sculpturen van Wies Noest, de schaduwwerken van Rosa Everts en de vlucht veren van Egied Simons, komt Lineke Hansma nieuw werk realiseren.

Het werk van Lineke Hansma is, na een korte werkperiode op de boerderij, te zien op zaterdag 28 april van 13.00 – 17.00 uur en zondag 29 april van 13.00 – 16.00 uur, met op zondag aansluitend de Moo Sessions. Lineke is zelf aanwezig om in gesprek te gaan over haar werk.

projectruimte id11
HET TIJDELIJK VERBLIJF
IJzerpad 17
Rutten
www.id11.nl
facebook event  • Comments(0)//blog.id11.nl/#post116

artist-in-residence

NOPPosted by id11 2018-03-04 05:09PM

Egied Simons

Kunstenaarsinitiatief id11 presenteert In het eerste half jaar van 2018 maandelijkse (nieuw) werk van een kunstenaar in de voormalige stal van de boerderij aan het IJzerpad 17 in Rutten. In maart is beeldend kunstenaar Egied Simons uitgenodigd.

Id11 wil kunstenaars ruimte bieden om (nieuw) werk te realiseren en te presenteren in relatie tot de unieke omgeving die de Noordoostpolder biedt en/of de specifieke ruimte. Na de opblaasbare sculpturen van Wies Noest, de schaduwwerken van Rosa Everts zal in maart Egied Simons nieuw werk realiseren.

Egied Simons is als beeldend kunstenaar gefascineerd door ruimtelijke en sociale structuren en processen. Hij onderzoekt technieken om vormen van leven die onzichtbaar lijken, toch zichtbaar te maken. Van minuscuul waterleven in de aquacultuur tot onontwarbare wortelstructuren op dijken. Simons werkt met het vluchtige, het tactiele, het vergankelijke. Met lucht, wind en licht en probeert structuur te vinden en te geven in beelden die iets toevoegen aan het landschap. Tegelijkertijd komen ze voort uit de gegeven locatie. Met behulp van veren en wind wil hij al zoekend tot een beeld komen bij id11.

Het werk van Egied Simons is, na een korte werkperiode op de boerderij, te zien op zaterdag 24 maart van 13.00 – 17.00 uur en zondag 25 maart van 13.00 – 16.00 uur, met op zondag aansluitend de Moo Sessions. Egied Simons is zelf aanwezig om in gesprek te gaan over zijn werk.

projectruimte id11
HET TIJDELIJK VERBLIJF
IJzerpad 17
Rutten
www.id11.nl
facebook event

  • Comments(0)//blog.id11.nl/#post115

artist-in-residence

NOPPosted by id11 2018-02-13 07:44PM
Rosa Everts

In februari is beeldend kunstenaar Rosa Everts uitgenodigd om (nieuw) werk te realiseren en te presenteren in de projectruimte van id11.

In haar werk onderzoekt Rosa Everts thema’s als afwezigheid, leegte en onzichtbaarheid. Deze concepten probeert ze te vangen in schijnbaar onderwerploze tekeningen en installaties. Het werk straalt een vervreemdende leegheid uit, maar hoe langer je ernaar kijkt, hoe meer er te zien blijkt te zijn.

Meestal werkt Rosa Everts in een combinatie van foto, tekening en collage. Materiaal dat ze om zich heen aantreft, belandt vaak in haar werk. Zo zie je in haar werk regelmatig snippertjes terug die rondslingerden op de vloer van haar studio. Door al die kleine details vraagt het werk om een aandachtige toeschouwer. In haar installaties gaat ze daar nog een stap verder in, omdat deze terloops in de ruimte worden geplaatst, in plaats van binnen het kader van een tekening of foto. Het zijn objecten waar je vaak zo aan voorbij zou lopen.

Het werk van Rosa Everts is, na een korte werkperiode op de boerderij, te zien op zaterdag 24 februari van 13.00 – 17.00 uur en zondag 25 februari van 13.00 – 16.00 uur, met op zondag aansluitend de Moo Sessions #14 met een (semi) akoestisch optreden van Ester de Jong.

Rosa Everts is zelf aanwezig om in gesprek te gaan over haar werk..

projectruimte id11
HET TIJDELIJK VERBLIJF
IJzerpad 17
Rutten
www.id11.nl
facebook event  • Comments(0)//blog.id11.nl/#post114

artist-in-residence

NOPPosted by id11 2018-01-22 06:29PM
Wies Noest

In januari is beeldend kunstenaar Wies Noest uitgenodigd om (nieuw) werk te realiseren op de boerderij. Wies Noest maakt kleurrijke opblaasbare sculpturen die door het landschap reizen.

Haar sculpturen gaan een tijdelijke relatie aan met de ruimtelijkheid van een specifieke locatie of plek, de zichtbaarheid van de lijnen en vlakken, kleur, licht en beweging. In dit geval de boerderij en haar directe omgeving. De sculpturen van Wies Noest zijn vaak verlicht, waardoor een kleurrijk en verwonderend beeld ontstaat.

Het werk van Wies Noest is, na een korte werkperiode op de boerderij, te zien op zaterdag 27 januari van 13.00 – 17.00 uur en zondag 28 januari van 13.00 – 16.00 uur, met op zondag aansluitend de Moo Sessions #13 met een (semi) akoestisch optreden van Standup'69.

Wies Noest is beide dagen zelf aanwezig om in gesprek te gaan over haar werk.

projectruimte id11
HET TIJDELIJK VERBLIJF
IJzerpad 17
Rutten
www.id11.nl  • Comments(0)//blog.id11.nl/#post113

projectruimte

NOPPosted by id11 2017-12-12 05:03PM

Na het geschikt maken van de stal voor niet agrarische activiteiten en het creëren van een gastenverblijf willen we vanuit de boerderij onze id11 activiteiten verder vorm geven en kunstenaars weer ruimte bieden om (nieuw) werkt te realiseren en te presenteren in relatie tot de unieke omgeving die de Noordoostpolder biedt en/of de specifieke ruimte, bestaande uit de oorspronkelijke stallen. De maak- en presentatieplek zijn hierbij verbonden met elkaar. Waarbij id11 als maak- en presentatieplek voor hedendaagse professionele kunstenaars een pioniersfunctie vervult in de Noordoostpolder.

Voor de periode januari tot en met juni 2018 zijn beeldend kunstenaars Wies Noest (januari), Rosa Everts(februari) Lineke Hansma-Imthorn (april), Marie Claire Krell (mei) en Wouter Sibum (juni) uitgenodigd. Steeds in het laatste weekend van de maand is het werk zichtbaar voor het publiek; 27/28 januari, 24/25 februari, 24/25 maart, 28/29 april, 26/27 mei en 23/24 juni op zaterdag van 13.00-17.00 uur en zondag van 13.00 - 16.00 uur. Met op zondag aansluitend een maandelijks (semi) akoestisch optreden tijdens de Moo Sessions.

  • Comments(0)//blog.id11.nl/#post112

AiR NOP

NOPPosted by id11 2017-04-19 03:07PM
End of 2016 id11 finalized its participation in the European network CreArt and its activities in Delft in exchange for the Noordoostpolder. Beginning of 2017, all the activities of id11, are organized at and from the farm in the Noordoostpolder.(Work by Pim van Halem)  • Comments(0)//blog.id11.nl/#post111

muzikanten-in-residence

NOPPosted by id11 2015-11-23 06:07PM

De Artist-in-Residence van id11 op de boerderij in de Noordoostpolder wordt ook steeds vaker gebruikt door muzikanten om nieuw materiaal te schrijven. Momenteel is de zanger van de Amerikaanse band Other Lives voor een week te gast op de boerderij. Eerder hebben op de boerderij Hunting the Robot, Close Up en Cusack gewerkt aan nieuw materiaal. Tevens is er een week geweest met zeven Europese bands uit het Stage Europe Network, die nieuw materiaal hebben geproduceerd.  • Comments(0)//blog.id11.nl/#post109

presentatie artist-in-residence juni 2015

NOPPosted by id11 2015-07-30 10:16AM
In oktober periode woonden en werkten Pim van Halem en Mia van den Burg als gastkunstenaars op de boerderij in Rutten. Tijdens Uit-je Tent wordt het werk geëxposeerd dat tijdens deze Artist-in-Residence periode is gemaakt. Verder zal kunstenaarsinitiatief id11 een korte presentatie geven rond Artist-in-Residence en zullen de deelnemende kunstenaars hun werk toelichten tijdens de kunstenaarsgesprekken.

Het hele weekend is er een mini kunstboekenmarkt en wordt er Fair Trade koffie en thee geschonken. Kunnen bezoekers in De Zingever van Oscar Prinsen klimmen en het landschap overzien. Op zondagmiddag is er een huiskamerconcert met Close Up.

Openingstijden tijdens Uit-je Tent
Bezoekers zijn dagelijks welkom van 11.00 – 17.00 uur
Zondag 7 juni van 15.00-16.00 uur kunstenaarsgesprekken met Mia van den Burg Zondag 7 juni van 16.00-17.00 uur huiskamerconcert met Close Up

id11 HET TIJDELIJK VERBLIJF AiR rutten - noordoostpolder
IJzerpad 17
8313 PJ Rutten  • Comments(0)//blog.id11.nl/#post108
Next »