id11

artist-in-residenceNOP

Posted by id11 2018-03-26 09:06PM

Blog imageLineke Hansma

Kunstenaarsinitiatief id11 presenteert In het eerste half jaar van 2018 maandelijkse (nieuw) werk van een kunstenaar in de voormalige stal van de boerderij aan het IJzerpad 17 in Rutten. In april is beeldend kunstenaar Lineke Hansma uitgenodigd.

Lineke Hansma maak werk door in een ruimte materialen, kleuren en vormen met elkaar te combineren. Daardoor ontstaan er nieuwe beelden en andere betekenissen. In haar werk gaat het om de relatie onderling in het werk en de relatie tussen het werk en de ruimte waar het in is gemaakt. Speels, spannend en humor zijn belangrijke begrippen voor haar, op die grens moet het werk zich bevinden. Haar zoektocht is hoe ze deze thema’s in een ruimte laat zien. Wat versterkt ze of wat ontkent ze in een ruimte. Hoeveel ingrepen moet ze doen en op welke manier om de relatie tussen haar werk en de ruimte te laten zien. Door bijvoorbeeld één lijn tape te zetten kan de ruimte onderdeel van haar werk worden of juist een ‘tegen’ ruimte.

Voor haar werkperiode bij id11 kiest ze voor een hoge ruimte, het is de ruimte die haar het meest is bijgebleven na een oriënterend bezoek. Ze zag enorm grote deuren, een ijzeren trap aan de muur, het lijken wel nietjes dacht ze.... en tegelijkertijd is de ruimte overweldigend. Ze neemt 'werk- speel materiaal' mee en op locatie zal blijken hoe het werk zich zal ontwikkelen. Haar benadering van werk is formeel en het werkproces inspirerend, zo ontstaan er nieuwe ideeën en inzichten.

id11 wil kunstenaars ruimte bieden om (nieuw) werk te realiseren en te presenteren in relatie tot de unieke omgeving die de Noordoostpolder biedt en/of de specifieke ruimte. Na de opblaasbare sculpturen van Wies Noest, de schaduwwerken van Rosa Everts en de vlucht veren van Egied Simons, komt Lineke Hansma nieuw werk realiseren.

Het werk van Lineke Hansma is, na een korte werkperiode op de boerderij, te zien op zaterdag 28 april van 13.00 – 17.00 uur en zondag 29 april van 13.00 – 16.00 uur, met op zondag aansluitend de Moo Sessions. Lineke is zelf aanwezig om in gesprek te gaan over haar werk.

projectruimte id11
HET TIJDELIJK VERBLIJF
IJzerpad 17
Rutten
www.id11.nl
facebook eventartist-in-residenceNOP

Posted by id11 2018-03-04 05:09PM

Blog image
Egied Simons

Kunstenaarsinitiatief id11 presenteert In het eerste half jaar van 2018 maandelijkse (nieuw) werk van een kunstenaar in de voormalige stal van de boerderij aan het IJzerpad 17 in Rutten. In maart is beeldend kunstenaar Egied Simons uitgenodigd.

Id11 wil kunstenaars ruimte bieden om (nieuw) werk te realiseren en te presenteren in relatie tot de unieke omgeving die de Noordoostpolder biedt en/of de specifieke ruimte. Na de opblaasbare sculpturen van Wies Noest, de schaduwwerken van Rosa Everts zal in maart Egied Simons nieuw werk realiseren.

Egied Simons is als beeldend kunstenaar gefascineerd door ruimtelijke en sociale structuren en processen. Hij onderzoekt technieken om vormen van leven die onzichtbaar lijken, toch zichtbaar te maken. Van minuscuul waterleven in de aquacultuur tot onontwarbare wortelstructuren op dijken. Simons werkt met het vluchtige, het tactiele, het vergankelijke. Met lucht, wind en licht en probeert structuur te vinden en te geven in beelden die iets toevoegen aan het landschap. Tegelijkertijd komen ze voort uit de gegeven locatie. Met behulp van veren en wind wil hij al zoekend tot een beeld komen bij id11.

Het werk van Egied Simons is, na een korte werkperiode op de boerderij, te zien op zaterdag 24 maart van 13.00 – 17.00 uur en zondag 25 maart van 13.00 – 16.00 uur, met op zondag aansluitend de Moo Sessions. Egied Simons is zelf aanwezig om in gesprek te gaan over zijn werk.

projectruimte id11
HET TIJDELIJK VERBLIJF
IJzerpad 17
Rutten
www.id11.nl
facebook event

artist-in-residenceNOP

Posted by id11 2018-02-13 07:44PM

Rosa Everts

In februari is beeldend kunstenaar Rosa Everts uitgenodigd om (nieuw) werk te realiseren en te presenteren in de projectruimte van id11.

In haar werk onderzoekt Rosa Everts thema’s als afwezigheid, leegte en onzichtbaarheid. Deze concepten probeert ze te vangen in schijnbaar onderwerploze tekeningen en installaties. Het werk straalt een vervreemdende leegheid uit, maar hoe langer je ernaar kijkt, hoe meer er te zien blijkt te zijn.

Meestal werkt Rosa Everts in een combinatie van foto, tekening en collage. Materiaal dat ze om zich heen aantreft, belandt vaak in haar werk. Zo zie je in haar werk regelmatig snippertjes terug die rondslingerden op de vloer van haar studio. Door al die kleine details vraagt het werk om een aandachtige toeschouwer. In haar installaties gaat ze daar nog een stap verder in, omdat deze terloops in de ruimte worden geplaatst, in plaats van binnen het kader van een tekening of foto. Het zijn objecten waar je vaak zo aan voorbij zou lopen.

Het werk van Rosa Everts is, na een korte werkperiode op de boerderij, te zien op zaterdag 24 februari van 13.00 – 17.00 uur en zondag 25 februari van 13.00 – 16.00 uur, met op zondag aansluitend de Moo Sessions #14 met een (semi) akoestisch optreden van Ester de Jong.

Rosa Everts is zelf aanwezig om in gesprek te gaan over haar werk..

projectruimte id11
HET TIJDELIJK VERBLIJF
IJzerpad 17
Rutten
www.id11.nl
facebook event

Blog image

artist-in-residenceNOP

Posted by id11 2018-01-22 06:29PM

Wies Noest

In januari is beeldend kunstenaar Wies Noest uitgenodigd om (nieuw) werk te realiseren op de boerderij. Wies Noest maakt kleurrijke opblaasbare sculpturen die door het landschap reizen.

Haar sculpturen gaan een tijdelijke relatie aan met de ruimtelijkheid van een specifieke locatie of plek, de zichtbaarheid van de lijnen en vlakken, kleur, licht en beweging. In dit geval de boerderij en haar directe omgeving. De sculpturen van Wies Noest zijn vaak verlicht, waardoor een kleurrijk en verwonderend beeld ontstaat.

Het werk van Wies Noest is, na een korte werkperiode op de boerderij, te zien op zaterdag 27 januari van 13.00 – 17.00 uur en zondag 28 januari van 13.00 – 16.00 uur, met op zondag aansluitend de Moo Sessions #13 met een (semi) akoestisch optreden van Standup'69.

Wies Noest is beide dagen zelf aanwezig om in gesprek te gaan over haar werk.

projectruimte id11
HET TIJDELIJK VERBLIJF
IJzerpad 17
Rutten
www.id11.nl

Blog image

projectruimte NOP

Posted by id11 2017-12-12 05:03PM

Na het geschikt maken van de stal voor niet agrarische activiteiten en het creëren van een gastenverblijf willen we vanuit de boerderij onze id11 activiteiten verder vorm geven en kunstenaars weer ruimte bieden om (nieuw) werkt te realiseren en te presenteren in relatie tot de unieke omgeving die de Noordoostpolder biedt en/of de specifieke ruimte, bestaande uit de oorspronkelijke stallen. De maak- en presentatieplek zijn hierbij verbonden met elkaar. Waarbij id11 als maak- en presentatieplek voor hedendaagse professionele kunstenaars een pioniersfunctie vervult in de Noordoostpolder.

Voor de periode januari tot en met juni 2018 zijn beeldend kunstenaars Wies Noest (januari), Rosa Everts(februari) Lineke Hansma-Imthorn (april), Marie Claire Krell (mei) en Wouter Sibum (juni) uitgenodigd. Steeds in het laatste weekend van de maand is het werk zichtbaar voor het publiek; 27/28 januari, 24/25 februari, 24/25 maart, 28/29 april, 26/27 mei en 23/24 juni op zaterdag van 13.00-17.00 uur en zondag van 13.00 - 16.00 uur. Met op zondag aansluitend een maandelijks (semi) akoestisch optreden tijdens de Moo Sessions.

Blog imageAiR NOPNOP

Posted by id11 2017-04-19 03:07PM

End of 2016 id11 finalized its participation in the European network CreArt and its activities in Delft in exchange for the Noordoostpolder. Beginning of 2017, all the activities of id11, are organized at and from the farm in the Noordoostpolder.Blog image(Work by Pim van Halem)AiR for Experiment CreArt

Posted by id11 2016-09-22 03:06PM

Blog image

encounter AiR for Experiment – is there enough room for experiment in the cultural landscape of Europe?

How can artist organizations, artist-in-residence programs and local governments work together at local level to enhance the European cultural landscape? The encounter AiR for Experiment takes place December 2nd at Lijm & Cultuur in Delft, the Netherlands. Everyone is welcome to participate.

Artist organizations and artist-in-residence programs provide open, relational, social spaces embedded in the locality of a village or city. They connect artists and create communities of practitioners: to test ideas, take creative risks and explore new directions in their artistic practice. Many of these initiatives operate internationally and function as local platforms for the production and presentation of new work, as well as the development of discourse, knowledge and understanding, including in the arts and in society. Often they engage in experimental manner in social, economic and cultural structures of a city or region. More and more partners, such as funds and policymakers, follow these developments and connect in search of dialogue and collaboration.

Medium-sized cities in Europe are embedded in the structures and cultural networks of a region, seeking to offer a counterweight to the capital cities that often recruit all the arts and culture. How can dialogue and collaboration between local governments and artist organizations take place in this context? What short and long-term effects can art projects generate for a city or a region? These and other questions will be explored in several case studies together with policymakers, artist organizations and artist-in-residence programs from the Netherlands and different regions in Europe.

One of the starting points of the program for the encounter AiR for Experiment is the recently published book Artist-Run-Europe. Initiated by Pallas Projects in Dublin, this part how-to manual, part history, and part socio-political critique, looks at the conditions, organizational models, and role of artist-led practice within contemporary art and society within Europe. Accordingly AiR Platform NL and Platform BK instigated an investigation about the parameters of the artist-run model, operating within the setting of small cities and villages in the Netherlands. With the aim to compose, together with the outcomes of the program, the first draft of a document of recommendations; working together towards more diverse arts-ecologies.

The encounter AiR for Experiment is a collaborative venture between id11 and DutchCulture | Transartists in the context of the EU project CreArt.

Program
Friday December 2nd 2016 09.30– 20.00 hrs.
Download here the primarily program for the encouter.

Location
Lijm & Cultuur
Rotterdamseweg 272
2628 AT Delft
The Netherlands

Sign-up
Before November 25th 2016 - info@id11.nl
Day ticket € 15.00 (including lunch)
Day ticket € 30.00 (including lunch and networking dinner)

Information
info@id11.nl

Organization
www.creart-eu.org
www.transartists.org
www.id11.nl

Photo: Esther Tamboer - id11 FLAT_land 2009muzikanten-in-residence NOP

Posted by id11 2015-11-23 06:07PM

De Artist-in-Residence van id11 op de boerderij in de Noordoostpolder wordt ook steeds vaker gebruikt door muzikanten om nieuw materiaal te schrijven. Momenteel is de zanger van de Amerikaanse band Other Lives voor een week te gast op de boerderij. Eerder hebben op de boerderij Hunting the Robot, Close Up en Cusack gewerkt aan nieuw materiaal. Tevens is er een week geweest met zeven Europese bands uit het Stage Europe Network, die nieuw materiaal hebben geproduceerd.Your mobile does not support playing flash video.