id11

id11

Sabrina Basten

site specific projectsPosted by id11 2010-09-26 09:29PM
id11 presents in October 2010 a site specific work of Sabrina Basten on_LOCATION The Telephone Booth, Oude Delft 140, Delft, the Netherlands.

Herschikking

Wat

Alles verandert in het grote veld
Het veld zelf heeft geen vorm
Er komt geen deeltje bij en er gaat geen deeltje af
In verdichting van het veld manifesteren zich de dingen
in steeds wisselende gedaanten.
We noemen dat evolutie
Ontwikkeling en verandering zijn geen synoniemen
Een rups, een pop, een vlinder.

Niets staat op zich, alles wordt door het andere gemaakt tot wat het is.

Wat is de vorm van een gedachte?
Gedachtenspinsels zijn niets anders dan de verplaatsing
en herschikking van deeltjes.
Ze staan niet op zichzelf maar worden gemaakt tot wat ze zijn
door andere manifestaties.
Wat nuttig is blijft. Wat niet nuttig blijkt vervalt en herschikt zich

Hoelang

Als je accepteert dat alles tijdelijk is en aan voortdurende verandering
onderhevig is
kun je de vergankelijkheid van schoonheid onder ogen zien
met het vertrouwen dat de ervaring van die schoonheid zich
op een of andere wijze in het veld manifesteert.
Ze lijken op elkaar, ervaring en herinnering, zoals een gedachte op een woord.

Als een kunstwerk een object is kun je denken dat het gematerialiseerde
gedachten zijn.
Een environment is vormgegeven leegte waarbinnen de observant de blauwdruk
van de ervaring schikt om het kunstwerk over de tijd heen te tillen.
Een voortdurend proces van recreatie.
We hoeven niets te behouden want we raken niets kwijt.

Voor zolang het duurt

Manifest voor Sabrina Basten
-door Diederik Klomberg
http://www.klomberg.info/


  • Comments(0)//blog.id11.nl/#post34