id11

id11

gebak met dNA

onderZOEKTPosted by id11 2011-07-25 10:56PM

In aanloop naar, en als onderdeel van, ons nieuwe project id11 onderZOEKT nodigen we ons zelf uit op de koffie bij organisaties in Delft. Vanzelfsprekend brengen wij gebak mee

Sommige titels pakken wat raar uit…. Naast Stunt zijn we vandaag ook nog op de koffie bij de Nieuwe Academie (dNA). Alleen waar is Frank Koenen? Moeten we de biologische appeltaart van de Natuurwinkel alleen opeten en alsnog de eerder deze middag uitgespaarde calorieën teniet doen? Even bellen……vergeten? Even later zitten we toch aan de koffie met gebak bij dat fantastische pand aan de Schieweg. Het was de duurste appeltaart tot nu toe en volgens Rolina niet helemaal gaar, desondanks toch smakelijk en natuurlijk…natuurlijk.

Frank omschrijft id11 als een ideëel organisatie clubje die buitenlandse kunstenaars tussen de mensen kunst laat maken in het leven van alledag. id11 onderscheidt zich door kunstenaars tussen bewoners aan de slag te laten gaan, door locatie gebonden werk te laten ontstaan waarbij een relatie tussen de kunstwerk en de omgeving ontstaat…..althans dit lijkt zo terwijl een aantal kunstenaars misschien ook wel gewoon doet wat ze altijd al doen. id11 laat zien dat ook een huiskamer een expositieruimte kan zijn, dat kunst dicht bij kan zijn en dat ook in je eigen flat dit soort dingen kunnen gebeuren.

De uitdaging voor de toekomst is hoe om te gaan met de versobering. Vooral doorgaan met wat jullie doen en kijken naar mogelijkheden binnen het bedrijfsleven. Misschien een bedrijf dat een leegstaande ruimte heeft en dan een relatie leggen tussen het bedrijf en de kunst(enaar). Maar de manier waarop id11 nu al werkt sluit aan bij de ontwikkeling dat kunst & cultuur in wijken bijdraagt aan de kwaliteit van de woonomgeving en dus een meerwaarde heeft. Misschien woonhuizen gebruiken tussen vertrek van oud bewoners en de komst van nieuwe bewoners. Ook zou id11 misschien iets kunnen met een kinderatelier, waarbij kinderen kennismaken met het werk van de kunstenaar en in die lijn zelf iets gaan maken.

Frank ziet wel mogelijkheden tot samenwerking, waarbij kunstenaars bij dNA aan de slag gaan en onderdeel worden van het geheel van initiatieven en presentaties in club dNA. Wij fantaseren nog wat door over vier caravans in de ruimte, waar de gastkunstenaars ook tijdelijk zouden kunnen wonen. Frank ziet er wel wat in….maar de huisbaas zou het wel goed moeten keuren. Frank loopt met de gedachte voor een Metamorfose 5 langs de Schieovers over klimaatsverandering en ziet hierin ook wel mogelijkheden voor id11. Wij zitten in gedachten al op een boot met een gastatelier.... Een derde optie tot samenwerking behelst een idee rond een oude kinderboerderij die wordt opgeknapt in het kader van de zomerschool met aansluitend een buurtfeest. Het realiseren van volkstuintjes rond de oude kinderboerderij…. en hierbij een relatie tot kunstenaars en presentaties. Ik krijg hierbij geen visioenen, maar Rolina heeft meteen een aantal kunstenaars op het netvlies en ziet deze al in de oude (paarde)stallen aan het werk .

www.denieuweacademie.nl

  • Comments(0)//blog.id11.nl/#post57