id11

id11

gebak met 38CC

onderZOEKTPosted by id11 2011-08-04 07:34PM

In aanloop naar, en als onderdeel van, ons nieuwe project id11 onderZOEKT nodigen we ons zelf uit op de koffie bij organisaties in Delft. Vanzelfsprekend brengen wij gebak mee.

Gedurende de loop van het project id11 onderZOEKT is het al voor de tweede maal dat een blik op de weegschaal uitmond in een verzoek af te zien van ons voornemen om appelgebak mee te brengen. Met dit keer nog de nadrukkelijke wens om nu niet met een zak wortels of bleekselderij aan te komen zetten.... we hadden het zelf nog niet bedacht, maar het geeft duidelijk aan dat we iets aan onze profilering moeten doen of misschien ook juist niet. Afijn, ons parallel onderzoek naar de beste appelgebakleverancier van Delft levert hierdoor wel enige achterstand op. We zijn op bezoek bij Coen de Jong in 38CC.

Coen omschrijft id11 als Paul & Rolina die het energieke gezicht zijn van een zeer persoonsgebonden organisatie, die in de Poptahof op verschillende locaties dingen laat gebeuren van wisselende kwaliteit. De keuze voor de Potahof vindt hij moedig, want de valkuil voor uitsluitend participatiekunst is groot, terwijl dat bij id11 niet het geval is. id11 werkt met prille beeldende kunst, waarbij de sociale insteek niet het doel is, aldus Coen. Goede kunstprojecten met een participatiedoel vragen ook om grotere budgetten. Hij vindt het op locatie laten werken van kunstenaars interessant, maar dit zou nog meer inhoud kunnen krijgen door kunstenaars hierin meer te sturen of kritischer op te selecteren. Nu kan het ook gewoon een werk zijn dat ook in het atelier zou kunnen ontstaan. Coen is ook van mening dat het werken in een buurt als de Poptahof niet betekend dat de presentaties ook laagdrempelige zijn, dit gebeurd eigenlijk alleen bij kunst in de openbare ruimte waar de passant geconfronteerd wordt met het kunstwerk. Wij vragen nog even wat hij vindt van het gastatelier deel van id11. Coen ziet dit niet direct als een meerwaarde voor de stad of een publiek, maar meer als een praktische oplossing voor het feit dat een kunstenaar misschien anders te ver moet reizen als er een werk op locatie tot stand moet komen. Uiteindelijk gaat het om het werk wat gemaakt en gepresenteerd wordt. De interactie tussen gastkunstenaars en de Delftse kunstenaars vindt hij zeer beperkt, de Delftse kunstenaars zie je ook nauwelijks op exposities of lezingen van andere kunstenaars. Een gastatelier is vooral interessant voor de kunstenaars zelf die zo de mogelijkheid heeft te werken op verschillende locaties in verschillende landen. Hij ziet een circuit ontstaan van kunstenaars die zo van het ene symposium naar het andere gastatelier trekken. Wil het echt onderscheidend of interessant zijn, dan gaat het om andere kunstenaars en wederom grotere budgetten.

De plek van id11 in het culturele veld van Delft, definieert id11 zelf door onder andere de keuze van organisaties voor deze gebak reeks. Wat is het culturele veld en hoe definieer je dat, gaat het om publieksbereik of kwaliteit van het werk….? Hij ziet ideologische overeenkomsten met 38cc en een kwaliteitsintentie die id11 tussen 38CC en Kadmium plaats. id11 vervult een “broedplaats” functie, voor onder anderen kunstacademie verlaters met als insteek installatiekunst, waar vanuit commercieel oogpunt, weinig interesse voor is.

Over de toekomst van id11 heeft Coen geen flauw idee, omdat id11 geen instituut is, projectmatig werkt en de spil wordt gevormd door twee personen. Het kan zijn dat ik nooit meer iets hoor van id11 of een kaartje krijg uit Zuid-Amerika, waar jullie dan op eens zitten. Het zal dan waarschijnlijk wel kunst gerelateerd zijn….maar het kan verder van alles zijn.

Terugkijkend op de invulling van id11 met De Speeltuin, tijdens de vrije ruimte in 38CC heeft Coen alle vertrouwen in het gastcuratorschap van id11. Hij vond de werken in de expositie wel van wisselende kwaliteit, maar in een groepsexpositie kun je ook meer risico lopen. Samenwerking moet alle partijen wat opleveren zonder dat de eigen identiteit in de verdrukking komt. Voor id11 is het belangrijk eerst te weten welke richting het op gaat en 38cc staat ook op het punt keuzes te maken, daarna kunnen we aan de hand van concrete projecten altijd kijken wat we elkaar kunnen bieden. De deur staat zeker open.

Ondanks het ontbreken van gebak, vonden wij het een zeer voedend en inspirerend gesprek mede door de kritische toon en bespiegelende uitstapjes over definities en begrippen.

38CC

  • Comments(0)//blog.id11.nl/#post58